20 Chw 2014

 

Diweddariad mewn perthynas â marwolaeth sydyn baban ym Mhontyberem
 
Mae ymholiadau Heddlu Dyfed-Powys i farwolaeth drasig Eliza Mae Mullane yn parhau.
Neithiwr, fe orffennodd yr heddlu eu hymchwiliad fforensig o'r tŷ yn Heol Newydd, Pontyberem, a’r archwiliad fforensig cychwynnol o gi’r teulu (Ci Esgimo Alasgaidd). Medrwn gadarnhau fod y ci dal ym meddiant yr Heddlu tra bod yr ymchwiliad yn parhau.
Ar hyn o bryd, mae ymholiadau’n canolbwyntio ar gyflwyniadau fforensig ac archwiliad y patholegydd o’r baban a fydd yn digwydd o fewn y diwrnodau nesaf.
Rydym yn parhau i gefnogi'r teulu gyda swyddogion cyswllt teulu arbenigol ac ar gais y teulu rydym yn gofyn i chi barchu eu preifatrwydd a pheidio â gofyn am gyfweliadau, ymateb neu luniau.
Mae hwn yn ymchwiliad sensitif sy'n ceisio sefydlu'r holl amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth Eliza Mae. Mi allai natur fanwl yr ymchwiliad fforensig cynorthwyol gymryd peth amser. Byddwn ni’n darparu diweddariadau pellach wrth i’r ymholiad fynd rhagddo.