28 Awst 2015

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dros Dro Louise Harries: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i’r digwyddiadau ar Heol yr Orsaf, Llanelli ar 26 Awst. Mae’r ddau a arestiwyd, dyn 31 oed a dyn 23 oed, wedi’u cyhuddo ag affräe, lladrad ac ymosodiad a byddant yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli heddiw. 

“Mae’r ymchwiliad i’r digwyddiad ag arf aer tybiedig yn parhau, ac mae’r heddlu dal yn apelio ar i dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy alw 101 neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111.”