27 Ion 2014

Mae’r unigolyn coll, Crystal Haynes-Wharton, wedi’i chanfod yn ddiogel ac iach ar ôl i ymholiadau arwain swyddogion at gyfeiriad yn ardal Bryste. Mae trefniadau ar waith ar gyfer ei huno â’i theulu.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Richard Yelland o CID Gogledd Sir Benfro: “Mae’n dda gennyf ddweud bod yr unigolyn coll 15 oed, Crystal Haynes-Wharton, wedi’i chanfod yn ddiogel ac iach. Daethpwyd o hyd i Crystal prynhawn ma ar ôl ymgysylltu â Heddlu Avon a Gwlad yr Haf. Ar hyn o bryd, mae un dyn o ardal Bryste wedi’i arestio ar amheuaeth o gipio plentyn."