14 Awst 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i dân yn Eglwys y Parc, Llanelli, neithiwr. Mae pum unigolyn ifanc wedi’u harestio mewn cysylltiad â’r digwyddiad – bachgen 16 oed a phedwar bachgen 15 oed. Maen nhw yn nalfa’r heddlu.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y tân, neu sydd â gwybodaeth mewn perthynas ag ef, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101.

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd unwaith eto am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth yn ystod yr aflonyddwch hwn.