03 Gor 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd am oddeutu 6 o’r gloch nos Fawrth 1/7/14. Roedd dynes 50 oed yn cerdded ci yn Angle pan aeth bachgen ifanc yn ei arddegau, a oedd hefyd â dau gi,  ati mewn lleoliad a elwir yn “Hall Walk”. Arweiniodd yr ymosodiad at y ddynes yn syrthio tua 10 troedfedd i greigiau islaw. Galwyd swyddogion ac ambiwlans i’r lleoliad, ac aed â’r dioddefydd mewn hofrennydd i Ysbyty Llwynhelyg ag anafiadau difrifol, ond ni chredir bod ei bywyd mewn perygl. Mae hi’n parhau yn yr ysbyty. Arestiwyd bachgen 14 oed. Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â swyddogion heddlu yn Hwlffordd ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555111. 
Mae’r bachgen 14 oed wedi’i gyhuddo o ymosodiad Adran 18 a bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli heddiw (dydd Iau 3 Gorffennaf).