27 Mai 2017

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James:

"Fore heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Theresa May bod lefel y bygythiad o derfysgaeth yn erbyn y DU wedi gostwng o ‘argyfyngus’ i ‘difrifol’. Mae’r newid yn dangos bod ymosodiad yn debygol iawn, ond na ddisgwylir un o fewn y dyfodol agos.

"Bydd Ymgyrch Temperer, sef lleoli swyddogion ychwanegol yn Nyfed-Powys, yn parhau hyd nes y bydd penwythnos gŵyl y banc wedi dod i ben. Mae hyn yn golygu y bydd y cyhoedd dal yn gweld swyddogion arfog amlwg mewn lleoliadau allweddol yn Nyfed-Powys dros y dyddiau nesaf.

"Wrth i ni symud i mewn i’r wythnos nesaf, byddwn ni’n parhau i adolygu’n lleoliadau er mwyn sicrhau amlygrwydd pennaf swyddogion arfog a swyddogion heb arfau ledled yr ardal heddlu.

"Ein blaenoriaeth yw cynnal presenoldeb amlwg sy’n rhoi tawelwch meddwl yn ein cymunedau, ac rydyn ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddarparu’r ymateb y byddai’n cymunedau’n disgwyl er mwyn eu cadw’n ddiogel.

"Gofynnwn i’n cymunedau fod yn wyliadwrus ac adrodd am unrhyw bryderon sydd ganddynt drwy alw’r Llinell Gwrthderfysgaeth ar 0800 789321.Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro. Yn ogystal, medrwch adrodd am weithgarwch amheus yma: https://beta.met.police.uk/tell-us-about/possible-terrorist-activity/report-possible-terrorist-activity/"

DIWEDD

27.05.17