30 Tach 2015

Gall swyddogion heddlu yn Llanelli gadarnhau nad ymgais i gipio oedd adroddiad am ymagwedd anarferol tuag at blentyn mewn siop ganol tref, ac ni chyflawnwyd trosedd. 

Riportiwyd y digwyddiad i’r heddlu ddydd Iau 26 Tachwedd.

Aeth swyddogion i’r siop, ac ar ôl cynnal ymholiadau, a oedd yn cynnwys gwylio ffilm teledu cylch cyfyng y siop gyda rhieni’r plentyn, cyfweld â’r rhieni a’r n a ddrwgdybir, mae’n amlwg nad oes trosedd wedi’i chyflawni.

Ni fydd yr heddlu’n gweithredu ymhellach.

Dywedodd yr Arolygydd Stuart Bell: “Roedd hwn yn honiad difrifol ac yn un a oedd angen ymchwilio sensitif ac effeithiol i sefydlu’r amgylchiadau’n gywir. Mae swyddogion yn gwbl fodlon mai camddealltwriaeth oedd hwn ac nad oedd unrhyw fwriad i gymryd y plentyn na’i niweidio.  

“Rwyf eisiau sicrhau’r rhai sy’n ymweld â chanol tref Llanelli nad oes achos ar gyfer pryder na braw. Rydyn ni’n byw yn un o’r ardaloedd mwyaf diogel yn y DU, ac er nad yw hynny’n golygu y dylwn laesu dwylo, dylem fod yn dawel ein meddyliau wrth fynd o gwmpas ein busnes pob dydd yng nghanol y dref.

“Mae’r heddlu’n ymwybodol bod manylion y fenyw dan sylw wedi’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Rwy’n annog pobl i ddileu ei llun a pheidio â rhannu unrhyw negeseuon pellach sy’n honni unrhyw gamwedd oherwydd ni yw’r ddynes hon wedi cyflawni unrhyw drosedd.