04 Maw 2014

Diweddariad ynghylch ymchwiliad i farwolaeth sydyn ar Stryd Fawr, Llandysul
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth sydyn PATRICIA ANNE DURRANT, 65 oed, o ardal Llandysul. Daethpwyd o hyd i’w chorff mewn eiddo ar Stryd Fawr,  Llandysul, fore ddydd Llun 3 Mawrth 2014.
Mae dyn 59 oed o ardal Llandysul wedi’i arestio. Mae’r dyn hwnnw dal yn nalfa’r heddlu. Rydym yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â ni ar 101.
Oherwydd yr ymchwiliad cyfredol, bu’n rhaid cyfyngu ar fynediad i Stryd Fawr, Llandysul ac mae arwyddion dargyfeirio yn eu lle. Rydym yn ddiolchgar i drigolion lleol a’r rhai sy’n teithio yn yr ardal am eu cydweithrediad a’u hamynedd yn ystod yr aflonyddwch hwn. Cyfyngir ar fynediad i’r ardal hyd nes yr hysbysir yn wahanol. Gofynnwn i chi am eich amynedd, gan ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan hyn.