05 Maw 2014

Diweddariad ynghylch ymchwiliad i farwolaeth sydyn ar Stryd Fawr, Llandysul
Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth sydyn PATRICIA ANNE DURRANT, 65 oed, o ardal Llandysul. Daethpwyd o hyd i’w chorff mewn eiddo ar Stryd Fawr, Llandysul, fore ddydd Llun 3 Mawrth 2014.
Mae dyn 59 oed o ardal Llandysul wedi’i arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth. Mae’r dyn hwnnw dal yn nalfa’r heddlu. Rydym yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â ni ar 101. Rydym yn ddiolchgar i’r gymuned am eu cydweithrediad a’u hamynedd ers i’r ymchwiliad hwn gychwyn.
Bydd yr Uwch Grwner ar gyfer Ceredigion, Mr P L Brunton, yn agor cwest i farwolaeth Patricia Anne Durrant yn y Llys Sirol, Y Lanfa, Trefechan, Aberystwyth am 10.30 o’r gloch fore ddydd Gwener 7 Mawrth 2014. Agorir y cwest at ddibenion adnabod yn unig.