25 Mai 2017

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys:

“Ymchwiliad yr heddlu yw Ymgyrch Almond i honiadau o gam-drin corfforol a rhywiol o blant yn Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin rhwng 1976 a 1986, a Chartref y Gelli rhwng 1986 a 1990.

“Mae’r ymchwiliad wedi dod i ben, a gall yr heddlu gadarnhau’r canlynol yn dilyn cyngor gan GEG:-

“Mae dyn 61 oed o Sir Gaerfyrddin wedi’i gyhuddo â 9 trosedd o ymosodiad anweddus a 3 trosedd o ymgais i ymosod yn anweddus. Bydd y dyn hwn yn ymddangos yn Llys y Goron Llanelli ar 15 Mehefin 2017. Caerfyrddin a Henffordd oedd lleoliadau’r troseddau.

“Cyflwynwyd gwŷs i ddyn 71 oed o Sir Gaerfyrddin i ymddangos yn Llys y Goron Llanelli ar 20 Gorffennaf 2017 am drosedd o drais rhywiol. Ardal Gogledd Cymru oedd lleoliad y drosedd.

“Cyflwynwyd gwŷs i ddynes 68 oed o Sir Gaerfyrddin i ymddangos yn Llys y Goron Llanelli ar 31 Awst 2017 am 2 drosedd o ymosodiad anweddus. Ardal Caerfyrddin oedd lleoliad y drosedd.

“Cyflwynwyd gwŷs i ddynes 54 oed o Essex i ymddangos yn Llys y Goron Llanelli ar 31 Awst 2017 am drosedd o ymosodiad anweddus.

Ardal Caerfyrddin oedd lleoliad y drosedd.

“Gweithiodd Heddlu Dyfed-Powys yn agos ag asiantaethau partner a heddluoedd eraill fel rhan o’r ymchwiliad hwn, ac mae diogelwch a lles pobl sy’n agored i niwed, a’u hamddiffyn, yn parhau’n flaenoriaeth lwyr ar gyfer yr holl sefydliadau cysylltiedig.”

DIWEDD

26.05.17