29 Tach 2013

Mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio i ymosodiad a ddigwyddodd ar Heol Hayden, Rhydaman rhwng 23:15 a 23:30 nos Fawrth 26 Tachwedd 2013. 

Ymosodwyd yn rhywiol ar ddynes wrth iddi gerdded adref gan ddyn a ddisgrifir fel dyn croenwyn o gorffolaeth fain/canolig, tua 20 - 40 oed, gyda gwallt tywyll, byr, a nodweddion pigfain.

Credir fod y dyn yn gwisgo dillad tywyll adeg y digwyddiad. 

Mae’r digwyddiad hwn yn un difrifol iawn, ac mae ditectifs yn apelio ar i unrhyw un a oedd yn ardal Heol Haydn o gwmpas yr amser hwn i gysylltu oherwydd gall unrhyw wybodaeth fod yn hollbwysig.

Gellir cysylltu â swyddogion yn Rhydaman ar 101.

Fel arall, os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, medrwch alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.