18 Chw 2014

Dywedood y Prif Arolygydd Ieuan Matthews

Roedd y ferch fach ond yn 6 diwrnod oed.

Cawsom ein galw gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ychydig cyn 8.30 o’r gloch fore heddiw, ac aed â’r baban i Ysbyty’r Heath mewn hofrennydd. Yn drist, yn ddiweddarach, cadarnhawyd ei bod hi’n farw yn Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd. Mae’r heddlu wedi cymryd ci’r teulu – Ci Esgimo Alasgaidd – mewn cysylltiad â’r ymholiad cyfredol. Medraf gadarnhau nad yw’r ci hwn wedi’i restri o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus.

Yn naturiol, mae ein cydymdeimladau ni â’r teulu yn ystod y cyfnod trasig hwn, ac mae gennym swyddogion arbenigol sy’n eu cynorthwyo. Gofynnaf i chi roi amser a lle iddynt alaru. 

O ran ein hymholiadau, mae’n gyfnod cynnar iawn yn yr ymchwiliad ar hyn o bryd.