04 Maw 2014

Yn ddiweddar, gofynnom i’r cyhoedd ein helpu ni i gasglu enwau swyddogion heddlu a gollodd eu bywydau yn rhyfel mawr 1914 – 1918.
Cafwyd ymateb arbennig i’r cais a bu diddordeb mawr. Derbyniwyd nifer o ymatebion a oedd yn cynnwys cyfoeth o ffeithiau a manylion yn ymwneud â’r swyddogion.
Rydym bellach wedi derbyn 15 enw ar draws yr ardal heddlu, sydd wedi’u gwirio a’u hymchwilio, a byddant yn ymddangos ar y plac a fydd yn cael ei ddadorchuddio mewn Gwasanaeth Cyflwyno ym mhencadlys yr heddlu yn Llangynnwr, ar ddyddiad i’w gadarnhau.

Mae’r Heddlu’n gobeithio olrhain disgynyddion y swyddogion ar y rhestr, er mwyn eu gwahodd i fynychu’r seremoni.

Os ydych chi’n adnabod unrhyw un o’r teuluoedd hyn, cysylltwch â Kevin Smith drwy alw 101 neu drwy anfon e-bost at kevin.smith@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu cysylltwch â’ch gorsaf heddlu leol a fydd yn anfon y manylion ymlaen.

PROSIECT Y RHYFEL MAWR

SIR FRYCHEINIOG
Is-gorporal William DAVIES (37119)  Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig                     22 Mehefin 1916
Corporal Arthur Allen GRIFFITHS (1319) Y Gwarchodlu Cymreig          5 Mawrth 1917
Preifat Edward HATCHER (1321) Y Gwarchodlu Cymreig                            10 Medi 1916
Gynnwr Chas E. MARTIN (57582)  Y Gwarchodlu Magnelwyr Brenhinol 16 Ionawr 1917
Magnelwr (Corporal) Thomas  PITMAN (57583) Y Gwarchodlu Magnelwyr Brenhinol                   9 Mai 1918

SIR ABERTEIFI
P.C. Thomas DAVIES (1446) Y Gwarchodlu Cymreig                             27 Medi 1915
SIR GAERFYRDDIN
P.C. Thomas Lewis BENNETT (175528) Y Peirianwyr Brenhinol      20 Tachwedd 1917
P.C. Rees CONNICK (K/53680) Y Llynges Frenhinol.                                 20 Medi 1918
P.C. Edgar Emlyn EVANS (25838) Gwarchodlu'r Grenadwyr
              4 Ebrill 1918
P.C. John William FARRELL (W5188) Y Magnelwyr Maes Brenhinol                             10 Mehefin 1917

SIR DREFALDWYN
P.C.  George BREESE (355441) Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig                                     22 Tachwedd 1917
P.C. Charles HAMER (1770) (Is-gorporal y Gwarchodlu Cymreig)                  10 Medi 1916                    

SIR BENFRO
P.C.69 Walter EDWARDS (1750) Y Gwarchodlu Cymreig                      1 Rhagfyr 1917
P.C.76 Arthur  EDWARDS (64876) Y Magnelwyr Maes Brenhinol                         25 Mawrth 1918
P.C.66 Henry  Thomas COFFEY (Preifat 3/31843) Cyffinwyr De Cymru            6 Medi 1918   

SIR FAESYFED
(Prif Gwnstabl) Uwch-gapten Harold Hickman BROMFIELD   10 Medi1916