11 Ebr 2017

Rydyn ni’n credu bod Courtney yn ardal Abertawe. Mae’n debyg ei bod hi wedi defnyddio ei cherdyn debyd yn archfarchnad Tesco, Heol De La Beche, Abertawe, brynhawn ddoe (dydd Llun 10 Ebrill 2017) am oddeutu 4.30 o’r gloch.

 

Os oes unrhyw un yn Abertawe mewn cysylltiad â Courtney, neu wedi bod mewn cysylltiad â hi, fe’u hanogir i alw’r heddlu ar 101.

 

Gwelwyd Courtney Norris, 16 oed, sydd ar goll, ddiwethaf pan gafodd ei gollwng yng ngorsaf drenau Hendy-gwyn ar Daf rhywbryd rhwng 9.30 a 10 o’r gloch fore ddydd Sadwrn (8 Ebrill 2017). Roedd disgwyl iddi ddychwelyd adref y noson honno.

 

Gwyddom fod Courtney wedi prynu tocyn trên ychydig ar ôl 10 o’r gloch fore ddydd Sadwrn.

 

Disgrifir Courtney fel merch tua 5’ o daldra gyda gwallt hir, llygliw. Credir ei bod hi’n gwisgo top hufen a du a jîns gwyn wedi’u rhwygo yn ardal y pengliniau, a bod ganddi fag llaw lliw hufen. 

 

Anogir unrhyw un sydd wedi gweld Courtney, neu sydd â gwybodaeth am ei lleoliad, i gysylltu â ni ar 101.