27 Mai 2016

Mae swyddogion heddlu’r Drenewydd yn cynnal diwrnod agored ddydd Iau 2 Mehefin. Rhwng 11y.b. a 4y.h., bydd ymwelwyr â gorsaf heddlu’r Drenewydd yn medru cwrdd â’u tîm heddlu lleol, adrannau heddlu arbenigol a nifer o asiantaethau partner.

Bydd y diwrnod yn cynnwys ymweliad gan hofrennydd yr heddlu ac arddangosiadau gan gŵn yr heddlu, ymchwilwyr lleoliadau trosedd, swyddogion arfau saethu, y gwasanaeth tân a llawer mwy.

Cewch gip ar gerbydau’r heddlu, gan gynnwys yr orsaf heddlu symudol, y fan terfysg, beiciau modur a fan GanBwyll.

Cewch daith dywysedig o gwmpas y ddalfa a chyfle i eistedd mewn cell.

Bydd gweithgareddau hwyliog ar gyfer plant, gan gynnwys paentio wynebau, chwaraeon, crefftau a gwisg ffansi lifrai heddlu.

Cewch gyngor atal trosedd a chyfle i ddweud eich dweud ynghylch patrolau heddlu yn y dyfodol.

Galwch heibio i’n gweld am ddiwrnod hwyliog, addysgiadol a rhyngweithiol.

Am ragor o fanylion, galwch orsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.