07 Medi 2018

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn agor ei ddrysau â balchder ddydd Sul 16 Medi er mwyn rhoi cip tu ôl i’r llenni o blismona i gymunedau yn ystod ei ddiwrnod agored ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin.

 

Mae’r digwyddiad yn gyfle i gymunedau ddod at ei gilydd i ddathlu ei hanner canfed blwyddyn fel un gwasanaeth.

 

Ar 1 Ebrill 1968, unodd Cwnstabliaeth Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, Cwnstabliaeth Canolbarth Cymru, a Heddlu Sir Benfro i ffurfio Cwnstabliaeth Dyfed-Powys, gan greu’r heddlu â’r ardal ddaearyddol fwyaf yng Nghymru a Lloegr. Newidiodd yr enw i Heddlu Dyfed-Powys yn 1974.

 

Mae llawer wedi newid ers 1968, gan gynnwys y lifrai, lleoliadau gorsafoedd heddlu, y gwelliannau o ran technoleg, a gwneuthuriad y teulu heddlu. Bydd Diwrnod Agored yr heddlu’n gyfle gwych i gael mewnwelediad i’r datblygiadau yn ystod y cyfnod hwn.

 

Gall ymwelwyr ddisgwyl gweld:

 

  • Arddangosiad o ymlid heddlu.
  • Arddangosiad o wrthdrawiad traffig y ffyrdd a sut mae’r heddlu a phartneriaid yn cydweithio wrth leoliad gwrthdrawiad o’r fath.
  • Yr ymchwilwyr lleoliadau trosedd.
  • Swyddogion o’r Uned Ymateb Arfog a’r Adran Gŵn.
  • Partneriaid o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, y gwasanaeth ambiwlans a mwy! 

 

Bydd y Diwrnod Agored hefyd yn helpu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o waith y rhanbarthau, yr adrannau a’r unedau sy’n ffurfio Heddlu Dyfed-Powys, a chroesewir cwestiynau ac adborth ar y dydd!

 

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar y cyd â Radio Sir Gâr, Radio Ceredigion a Radio Sir Benfro ddydd Sul 16 Medi o 12y.h.-4y.h. ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr.

 

Dilynwch #HDPP50 i weld beth arall rydyn ni wedi gwneud i ddathlu ein hanner canfed blwyddyn fel un gwasanaeth.