11 Gor 2017

Rydyn ni’n cynnal Diwrnod Gwasanaethau Brys (Diwrnod Agored) ddydd Sul 16 Gorffenaf 2017 rhwng 12 a 3 o’r gloch y prynhawn.

Cynhelir y diwrnod, sydd wedi’i drefnu gan Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol Rhydaman ac Ymladdwyr Tân Ifainc Rhydaman, yng Ngholeg Rhydaman, Heol Dyffryn, Rhydaman.

Bydd y digwyddiad yn dod â’r holl wasanaethau brys at ei gilydd i gymryd rhan mewn Arddangosiad Rhyddhad yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ffug. Bydd cadetiaid yn esgus bod yn gleifion yn y ceir, a byddant yn cael eu rhyddhau gan y gwasanaethau tân ac achub.

Bydd gwasanaethau brys megis yr heddlu, y gwasanaeth tân a’r gwasanaeth ambiwlans yn bresennol, ynghyd â phartneriaid megis Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, GanBwyll, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Rhydaman.

Dewch i fwynhau

DIWEDD

11.07.17