22 Awst 2019

Bydd mwy o swyddogion heddlu yn Hwlffordd heno, mewn ymateb i’r llu o bobl ifainc sy’n siŵr o fod allan yn dathlu eu canlyniadau TGAU. Gofynnir i rieni drafod cynlluniau eu plant ar gyfer y noson gyda nhw cyn iddynt fynd allan.

Mae’r Rhingyll Haydon Mathias yn goruchwylio’r ymgyrch. Meddai: “Mae’n ddiwrnod mawr ar gyfer pobl ifainc yn eu harddegau, ac rydyn ni’n deall eu bod nhw eisiau dathlu ar ôl eu holl waith caled. Byddwn ni yno i sicrhau eu bod nhw’n gwneud hynny’n ddiogel, a heb aflonyddu ar eraill.

“Mae hon fel arfer yn noson brysur i ni, ac rydyn ni wedi gweld cynnydd o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu yn y gorffennol. Byddwch chi’n gweld fy nhîm yn yr ardal yn gynnar heno. Byddant yn mynd ag alcohol oddi wrth unrhyw un maen nhw’n amau sy’n iau na 18 oed, ac yn ymdrin ag unrhyw faterion eraill sy’n codi.

“Rydyn ni’n gofyn i rieni afael yn yr awenau a thrafod cynlluniau cyn i’ch plant fynd allan. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod ble maen nhw’n dathlu, pwy sydd gyda nhw, a sut maen nhw’n bwriadu cyrraedd adref. Mae’n ddefnyddiol sicrhau bod ffonau eich plant wedi’u gwefru’n llawn rhag ofn y bydd argyfwng.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd â phryderon i siarad â swyddog heddlu neu Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn y dref, neu gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys.”

Mewn argyfwng, galwch 999 bob amser. Pan nad yw’n argyfwng, cyflwynwch adroddiad i Heddlu Dyfed-Powys ar-lein ar: http://bit.ly/DPPReportOnline, anfonwch e-bost at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu galwch 101.