24 Tach 2014

Mae ymgyrch ar gyfer ildio arfau saethu yn Ne Cymru wedi arwain at dros 100 o arfau’n cael eu cyflwyno i’r heddlu.
 
Rhoddodd Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent gyfle i bobl ildio gynnau go iawn, ffug, tegan neu hynafol, neu fwledi, yn ystod yr ymgyrch 12 diwrnod o hyd. 
 
Cynhaliodd heddluoedd De Cymru’r ymgyrch bythefnos o hyd rhwng dydd Llun 10 Tachwedd a dydd Gwener 21 Tachwedd er mwyn annog unrhyw un sy’n dal arf saethu anghyfreithlon i gael gwared arno’n ddiogel. Hefyd, rhoddodd gyfle i ddalwyr trwydded ildio arfau saethu nad oedd ganddynt ddefnydd ar eu cyfer bellach.
 
Ildiwyd amryw o arfau saethu ledled De Cymru yn ystod yr ymgyrch, gan gynnwys drylliau llaw, reifflau, gynnau hela, arfau aer, rifolferi a lladdwyr di-boen, yn ogystal â nifer fawr o fwledi.
 
Dywedodd y Prif Arolygydd Ieuan Matthews o  Heddlu Dyfed-Powys:
 
“Rydym yn falch iawn o lwyddiant yr ymgyrch hon, a dymunwn ddiolch i bawb a gymerodd ran. Nod yr ymgyrch oedd rhoi cyfle i bobl ildio unrhyw arfau saethu, waeth pa un ai a oedd yr arfau hynny’n rhai go iawn, rhai ffug, rhai hynafol, neu’n arfau wedi’u trwyddedu’n llawn, ac roedd yr ymateb a gawsom yn arbennig.
 
“Rydyn ni eisiau cadw’n cymunedau’n ddiogel, a thrwy gael gwared ar y gynnau a’r bwledi hyn gyda chymorth y cyhoedd, dyna’n union rydyn ni’n gwneud.
 
“Hoffwn atgoffa preswylwyr De Cymru fod ein cymunedau’n llefydd diogel i fyw, ac yn ffodus, nid yw troseddau gynnau’n rhan o fywyd pob dydd ar strydoedd Dyfed-Powys, De Cymru a Gwent.”