11 Awst 2016

Cynhaliwyd yr ymgyrch o ddydd Gwener 10 Mehefin tan ddydd Sul 10 Gorffennaf, dan arweiniad Heddlu Dyfed-Powys. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweinyddwyd 9,532 prawf anadl yng Nghymru, ac roedd 313 o’r profion hynny’n bositif, neu roedd y rhai a stopiwyd wedi gwrthod neu fethu darparu sampl. Cynhaliwyd 199 prawf cyffuriau, gyda 131 yn profi’n bositif ar gyfer cyffuriau.

Mae’r drosedd o yfed alcohol neu gymryd cyffuriau a gyrru’n un o’r “5 angheuol”; y pum trosedd sy’n medru arwain at farwolaeth neu anaf difrifol ar ein ffyrdd. Y gweddill yw gyrru diofal, goryrru, peidio â gwisgo gwregys, a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Profion Anadl

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cafodd 2751 o brofion eu cynnal ac roedd 68 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu Gwent cafodd 1004 o brofion eu cynnal ac roedd 51 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu De Cymru, cafodd 1819 o brofion eu cynnal ac roedd 109 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu Gogledd Cymru, cafodd 3958 o brofion eu cynnal ac roedd 78 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Profion Cyffuriau

Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys 23 prawf cyffuriau, ac roedd 11 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu Gwent 65 prawf cyffuriau, ac roedd 39 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu De Cymru  51 prawf cyffuriau, ac roedd 45 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 60 prawf cyffuriau, ac roedd 36 yn bositif.

Dywedodd Pam Kelly, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys:

"Dangosodd yr ymgyrch hon fod nifer sylweddol o yrwyr yng Nghymru’n parhau i anwybyddu’r ddeddfwriaeth bwysig hon o gwmpas yfed a gyrru.

“Os ydych chi’n yfed a gyrru, neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau eraill. Nid oes unrhyw esgus dros yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru, a gall y canlyniadau fod yn drychinebus.

“Er mai mis oedd hyd yr ymgyrch hon, mae’r heddlu’n ceisio newid agweddau, cynyddu diogelwch ar y ffyrdd a dal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn."

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru:

 “Mae ein negeseuon yn glir drwy gydol yr ymgyrch nad yw cymryd cyffuriau neu yfed a gyrru’n dderbyniol, ac ni fydd yn cael ei oddef. Yn ogystal, gwnaeth y gwasanaethau heddlu ddefnydd effeithiol o’r ddeddfwriaeth newydd o dan Adran 5a, gan wneud cryn dipyn o arestiadau yn ystod yr ymgyrch.

“Mae’r rhai sy’n torri’r gyfraith yn hunanol yn peryglu eu hunain, ac, yn bwysicach, defnyddwyr eraill y ffyrdd. Mae cymryd cyffuriau neu yfed a gyrru’n difethaf bywydau drwy gydol y flwyddyn a byddwn ni’n parhau i weithio’n agos â’r Heddlu er mwyn atgyfnerthu’r negeseuon hyn drwy gydol y flwyddyn.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas ag yfed a gyrru alw 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.

Yn ystod ymgyrch 2015 Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys 4,951 prawf, ac roedd 127 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.  Arestiwyd 3 unigolyn yn dilyn prawf cyffuriau Adran 5a. 

Cynhaliodd Heddlu Gwent 297 prawf anadl ac roedd 17 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.  Arestiwyd 19 unigolyn yn dilyn prawf cyffuriau Adran 5a.

Cynhaliodd Heddlu De Cymru 2,437 prawf anadl ac roedd 124 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf. Arestiwyd 20 unigolyn yn dilyn prawf cyffuriau Adran 5a.

Cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 5,235 prawf anadl ac roedd 85 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf. Arestiwyd 10 unigolyn yn dilyn prawf cyffuriau Adran 5a.