21 Ion 2016

Bellach, mae gan broffil Instagram Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer swyddogion Sir Gaerfyrddin dros fil o ddilynwyr.

Mae swyddogion heddlu yn Sir Gaerfyrddin yn falch iawn o’r ymateb ac yn croesawu’r gefnogaeth, ond maen nhw’n awyddus i ddatblygu hyn ymhellach.

Nawr, mae’r heddlu’n gofyn i breswylwyr Sir Gaerfyrddin gysylltu â’r safle rhannu lluniau, dilyn ‘dyfedpowyscarms’, a rhoi sylwadau ar Instagram i ddweud beth maen nhw’n hoffi a beth nad ydyn nhw’n hoffi.

Lansiwyd cyfrif Instagram ar gyfer Sir Gaerfyrddin ym mis Mawrth 2015 er mwyn rhoi cynnig ar ffordd arall o gyfathrebu â chynulleidfa iau.

Dywedodd SCCH xxxx: “Hoffem glywed beth mae pobl eisiau gweld mwy ohono ar ein proffil Instagram, a beth ddylem wneud llai ohono.

“Rydyn ni wedi derbyn ymateb gwych i luniau sy’n cynnwys ein cŵn heddlu, ein cerbydau, a swyddog heddlu sy’n edrych fel y brodyr Mario, felly rydyn ni’n gwybod bod angen cymysgedd o luniau ciwt, lluniau doniol a lluniau o geir, ond a oes rhywbeth ar goll?

“Dilynwch ein proffil ‘dyfedpowyscarms’, adolygwch yr hyn rydyn ni eisoes wedi’i wneud, a chyflwynwch sylwadau ar ein lluniau i roi gwybod inni beth fedrwn wneud yn well.”

Mae’r heddlu eisoes yn defnyddio Twitter a Facebook, ond penderfynwyd rhoi cynnig ar Instagram ar ôl i nifer o bobl ifainc yn y gymuned ddweud wrth yr heddlu eu bod nhw’n defnyddio Instagram yn hytrach na Facebook neu Twitter.

Mae Uwch-arolygydd Sir Gaerfyrddin, Claire Parmenter, yn cefnogi’r defnydd o Instagram ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Parmenter: “Mae Instagram ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn wahanol i’n platfformau cyfryngau cymdeithasol eraill. Rydyn ni’n defnyddio Twitter i hysbysu a diweddaru’r gymuned, ond mae Instagram yn ymwneud a rhoi mewnwelediad i blismona yn Sir Gaerfyrddin a dangos yr ochr mwy dynol o’r heddlu.

“Mae cyfryngau cymdeithasol yn ddull cyfathrebu sy’n tyfu ac yn esblygu’n barhaus ac mae angen inni eu cynnwys yn ein gwaith heddlu. Mae Instagram yn ffordd wahanol o ddangos i bobl y gwaith rydyn ni’n gwneud i gadw’u cymunedau’n ddiogel.”

Dilynwch heddlu Sir Gaerfyrddin ar Instagram: dyfedpowyscarms.