24 Chw 2014

Gwahoddir preswylwyr lleol i fynychu’r cyfarfod PACT nesaf gyda Thîm Plismona Bro Llanidloes, a gynhelir am 7 o’r gloch nos Iau 27 Chwefror yn Neuadd Bentref Caersws.
Bydd PCSO Tanya Jarman yno i wrando ar unrhyw bryderon sydd gennych a mynd i’r afael ag unrhyw faterion lleol.