31 Ion 2014

Ers y penwythnos diwethaf, mae'r heddlu yn Rhydaman wedi derbyn nifer o alwadau oddi wrth drigolion lleol yn sôn am ddyn sy'n ymddwyn mewn modd amheus.

Cafwyd o leiaf chwe adroddiad bod y dyn wedi mynd at dai pobl yn gofyn am bas oherwydd bod ei gerbyd wedi torri i lawr. 

"Mae'n amheus, gan na welwyd cerbyd gyda'r dyn," meddai Rhingyll Kerry Scoberg. "Ac rydym wedi derbyn o leiaf chwe adroddiad tebyg yn ystod yr wythnos ddiwethaf.  Mae'r rhain wedi dod o sawl lleoliad yn nhref Rhydaman a'r cyffiniau.

Dywedir bod y dyn yn wyn, rhwng 20 a 30 oed, corffolaeth ac uchder canolig, ac yn siarad ag acen Wyddelig. Y pryder yw ei fod ar ryw berwyl drwg.

"Byddwn yn gofyn i drigolion lleol fod yn wyliadwrus am yr unigolyn hwn gan ddweud wrthym os ydynt yn ei weld, trwy gysylltu â Gorsaf Heddlu Rhydaman ar 101."