10 Medi 2014

“Mae Heddlu Dyfed-Powys, Cyngor Sir Penfro a threfnwyr ‘Dyn Durol’ wedi dod yn ymwybodol o brotest bosibl yn y digwyddiad ‘Dyn Durol’ yn Ninbych-y-pysgod dros y penwythnos.

 

Mae’r heddlu wedi cwrdd ag unigolyn sy’n gysylltiedig â’r brotest er mwyn trafod y trefniadau.

Mae mesurau priodol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch y rhai sy’n cymryd rhan a’r rhai sy’n gwylio’r digwyddiad.”