05 Rhag 2013

Mae’r heddlu wedi cyhuddo dyn lleol 33 oed o geisio lladrata yn dilyn digwyddiad ar Newmarch Street, Aberhonddu am oddeutu 2.10 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 3 Rhagfyr.

Ceisiodd y dyn, a ddisgrifir fel dyn yn ei 20au, tua 5’2” o ran taldra ac yn gwisgo jîns, siaced a chap pêl fas, ddwyn bag siopa wrth bâr oedrannus a oedd yn cerdded i lawr y stryd.

Bydd y dyn yn ymddangos gerbron ynadon yn Aberhonddu fore heddiw, dydd Iau 5 Rhagfyr.