13 Ion 2014

Bydd dyn lleol 40 oed yn ymddangos gerbron ynadon yn Llanelli yn ddiweddarach y mis hwn ar gyhuddiad o ddwyn blwch elusen.

Digwyddodd y lladrad ar Stryd Thomas ar 3 Rhagfyr. Arestiwyd y dyn ddydd Sadwrn 11 Ionawr.

Bydd yn ymddangos ar gyfer gwrandawiad cyntaf cynnar yn Llys Ynadon Llanelli ar 30 Ionawr.