31 Ion 2019

Mae dyn 56 oed o Lanidloes wedi derbyn gorchymyn atal am aflonyddu ar ôl chwe mis o waith gan swyddogion heddlu.

Ymddangosodd Christopher Bosley o Stryd Penygraig yn Llys Ynadon yr Wyddgrug ddydd Llun 28 Ionawr, wedi’i gyhuddo o ddefnyddio ymddygiad neu eiriau camdriniol, bygythiol neu sarhaus er mwyn achosi aflonyddu, braw neu ofid bwriadol.

Galwyd yr heddlu i’r stryd tua 8 o’r gloch yr hwyr ar 4 Awst 2018 ar ôl derbyn adroddiadau fod Bosley’n gwneud sylwadau sarhaus a homoffobig tuag at breswylwyr eraill.

Aeth i Orsaf Heddlu’r Drenewydd ar 6 Awst am gyfweliad gwirfoddol, gan gyfaddef yn llawn i’r troseddau.

Yn y llys, cafodd orchymyn atal am 12 mis yn erbyn chwech o breswylwyr eraill Stryd Penygraig, yn ogystal â dirwy o £360 a chostau o £85.