08 Gor 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhuddo dyn o ddwyn 50 dafad o gae yn ardal Derwydd ger Rhydaman ym mis Ionawr 2015. Bydd y dyn 38 oed o ardal Garnant yn ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ar 18 Awst 2016. Yn ogystal, mae’r dyn wedi’i gyhuddo o nifer o droseddau o dan Orchymyn Defaid a Geifr 2009.