04 Gor 2014

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli’n cynnal ymchwiliad ar ôl i ddyn wedi’i anafu’n ddifrifol gael ei ddarganfod ar Heol Arglawdd, Llanelli am oddeutu 1:25 o’r gloch fore heddiw (dydd Gwener 4 Gorffennaf).

Bu ambiwlans yn bresennol yn y lleoliad, gan gludo’r dyn i’r ysbyty lle y mae’n parhau mewn cyflwr difrifol. Mae ei deulu agosaf wedi’u hysbysu.

Mae ymholiadau’n parhau, ac mae’r heddlu’n apelio ar i dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad gysylltu â nhw drwy alw 101.