18 Tach 2013

Mae dyn 21 oed heb gyfeiriad sefydlog wedi’i gyhuddo o bum byrgleriaeth yn dilyn ei arést ar ddydd Iau 14 Tachwedd ar amheuaeth o nifer o fyrgleriaethau yn ardal Ffarmers. Riportiwyd y troseddau ym mis Hydref 2013.
Fe’i cyhuddwyd o gyflawni un fyrgleriaeth o gartref, a phedair byrgleriaeth nad oeddent yn fyrgleriaethau o gartrefi.
Aed ag ef i’r llys ddydd Sadwrn 16 Tachwedd.