06 Ebr 2016

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddigwyddiad a ddigwyddodd yng Nghlôs Granby, Llanelli, rhywbryd rhwng 1.15 a 3.30 o’r gloch fore heddiw (dydd Mawrth 5 Ebrill). Dioddefodd dyn 37 oed anaf difrifol, ac aed ag ef i Ysbyty Treforys. Mae dynes 39 oed wedi’i harestio ar amheuaeth o anafu, ac mae hi dal yn nalfa’r heddlu. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth, neu a welodd neu clywodd unrhyw beth yn yr ardal yn ystod yr adeg berthnasol, i gysylltu â nhw drwy alw 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111.