21 Hyd 2014

Mae'r heddweision sy'n ymchwilio i fyrgleriaeth a gyflawnwyd yn United Aerospace yn Lôn y Fferi, Penfro, rhywbryd yn ystod y nos ar 16/17 Hydref, wedi cyhuddo dyn. 

Mae'r dyn, sy’n 20 oed ac yn dod o Ddoc Penfro, wedi'i gyhuddo o fyrgleriaeth a difrod troseddol, ac ymddangosodd o flaen ynadon Llanelli ddydd Sadwrn 18 Hydref.  Penderfynwyd ei gadw yn y ddalfa tan iddo ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 24 Hydref.

Mae pedwar dyn arall, o ardal Llansawel, a arestiwyd ar sail amheuaeth eu bod wedi trafod nwyddau oedd wedi eu dwyn, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau'r heddlu'n parhau.

Adferwyd y cyfan o'r alwminiwm, gwerth £100,000, a ddygwyd.

.