29 Ion 2020

Dedfrydwyd Anthony Moffatt o ardal Kidderminster i 9 mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caerwrangon am ei ran mewn cyfres o fyrgleriaethau o dai preswyl, lladradau cerbyd a lladradau pellach yn ardal Llanymynech ac ardal Heddlu Gorllewin Mercia yn 2019. Ymddangosodd Moffatt o flaen y llys a phledio’n euog i nifer o droseddau a gyflawnwyd rhwng 24 Mehefin a 2 Gorffennaf 2019. Dywedodd Ifan Charles, Comander Powys: “Rwy’n gobeithio y bydd y ddedfryd hon o 9 mlynedd yn anfon neges glir i droseddwyr y byddwn ni’n gweithredu yn erbyn y rhai sy’n targedu ein cymunedau. Gweithiodd swyddogion yn galed iawn i adnabod y troseddwr a pharatoi tystiolaeth gynhwysfawr a gyflwynwyd i’r llys ac a arweiniodd at y ddedfryd hon.”
DIWEDD

 

Delwedd trwy gwrteisi Heddlu West Mercia