09 Ebr 2020

Plediodd Benjamin Evans, 26 oed o Ystradgynlais, yn euog i ‘feddu ar gyffuriau dosbarth A gyda’r bwriad o werthu’ yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Mercher yr 8fed o Ebrill 2020. Mae Mr Evans wedi’i gadw yn y ddalfa wrth iddo ddisgwyl cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ar yr 20fed o Fai 2020.

Ar ddydd Llun y 6ed o Ebrill, stopiwyd car Ford Focus glas ar yr A40 ar ffordd osgoi Aberhonddu, Powys. Roedd gyrrwr y cerbyd, Evans, yn gwisgo dillad gwaith amlwg. Dywedodd ei fod ar ei ffordd adref ar ôl gweithio drwy’r nos fel gweithiwr allweddol. Gan weithredu ar gudd-wybodaeth flaenorol, arestiwyd Evans am droseddau cyffuriau. Wrth chwilio ei gar, daethpwyd o hyd i becyn mawr wedi’i lapio mewn selotep brown. Yn ddiweddarach, cadarnhawyd mai cocên oedd yn y pecyn. Gwerth y cocên oedd tua £57,000. Cafodd ei gyhuddo â’r drosedd a’i gadw yn y ddalfa hyd nes ei fod yn ymddangos yn y llys.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Lloyd, sy’n arwain yr ymchwiliad "Dyma ganlyniad ardderchog ar gyfer cymuned Ystradgynlais. Ni lwyddodd ei ymgais i esgus mai gweithiwr allweddol ydoedd. Nid yw meddu ar gyffuriau gyda’r bwriad o werthu’n cael ei ystyried yn waith allweddol. Rwy’n gobeithio y bydd hyn yn rhybudd i eraill sydd eisiau dod â chyffuriau i mewn i ardal Powys na fydd yn cael ei oddef. Roeddem eisiau gadael i droseddwyr posibl wybod nad oes dim wedi newid a byddwn ni’n parhau i fynd ar ôl y rhai sy’n targedu rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

"Hoffwn ddiolch i’r holl staff a gydweithiodd er mwyn dwyn yr achos hwn i’r llys yn gyflym, a arweiniodd at ble euog. Bydd y canlyniad hwn yn cyfrannu’n fawr at gadw ein cymunedau’n ddiogel. Os oes unrhyw un yn poeni am gyffuriau yn ei gymuned, byddwn yn ei annog i gysylltu â’r heddlu, a fydd yn cymryd camau priodol.”

Er mwyn adrodd am rywbeth amheus neu bryderon am werthu a chymryd cyffuriau yn y gymuned, cliciwch yma i adrodd ar-lein neu galwch 101. Er mwyn adrodd am wybodaeth yn ddienw, galwch yr elusen annibynnol Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.