12 Mai 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhuddo dyn 23 oed o ladd Matthew Boyd.

Mae dyn 22 oed wedi’i gyhuddo o affräe.

Maen nhw wedi’u cadw yn y ddalfa hyd nes y byddant yn ymddangos yn Llys Ynadon Aberhonddu heddiw, 12 Mai.

 

Datganiad/teyrnged gan deulu Matthew BOYD

Hoffem ddiolch i gymuned Aberhonddu am eu meddyliau a’u cydymdeimladau. Mae wedi rhoi cymaint o nerth i ni fel teulu yn ystod y cyfnod erchyll hwn. Roedd Matthew’n ddyn caredig a phoblogaidd,ac mae wedi bod yn hyfryd gweld ei bersonoliaeth gynnes a charedig yn cael ei adlewyrchu drwy garedigrwydd dieithriaid llwyr.

Hoffem ddiolch i'r heddlu am eu holl waith i gyrraedd y pwynt hwn, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'w cefnogi er mwyn cael cyfiawnder i Matthew. 

Mae pobl Girbaltar wedi bod yn wych i ni, ac rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth. Rydym yn arbennig o ddiolchgar am y gefnogaeth gan y rhai o gatrawd Matthew sydd yn Aberhonddu ar hyn o bryd, Catrawd Frenhinol Gibraltar, sydd wedi mynd allan o'u ffordd i'n cefnogi ni. Rydym yn edrych ymlaen at ddod a Matthew yn ôl i Gibraltar.

Gofynnwn yn awr am yr amser a'r gofod i ni allu dod i delerau â'r newyddion arswydus hyn.