13 Maw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn ar i unrhyw un sy’n gweld yr Eryr Euraid a welwyd ar fynydd Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, ar ddydd Mawrth 11 Mawrth, i riportio’r mater i ni ar 101.

Er eu diogelwch, gofynnir i aelodau o’r cyhoedd beidio â mynd at yr aderyn.