22 Tach 2013

Mae'r heddlu yn apelio am dystion yn dilyn ffrae ar lafar y tu allan i archfarchnad Morrison. Fe ddigwyddodd am 2.30pm Ddydd Mawrth 12 Tachwedd ger y fynedfa'r i'r siop. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu'r Drenewydd ar 101.