02 Mai 2014

GALWYR DIGROESO,
OS YDYCH YN EU HAMAU CADWCH NHW ALLAN!

Mae adroddiadau diweddar wedi'u derbyn am alwyr digroeso yn gweithredu yn ardal Cwmann/Llanbedr Pont Steffan, yn targedu aelodau'r gymuned. Mae Tîm Plismona Bro Llanbedr Pont Steffan yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus os daw pobl atynt yn gofyn iddynt gyfrannu arian at elusen. Mae ymholiadau wedi datgelu bod 4 o unigolion yr honnir eu bod yn codi arian i Sefydliad Prydeinig y Galon wedi'u gweld yn ardal Cwmann/Llanbedr Pont Steffan ac nad ydynt wedi'u hawdurdodi i wneud hynny. Os oes gennych unrhyw amheuon yn ymwneud â galwyr digroeso, neu os hoffech gyngor ar atal trosedd, yna cysylltwch â Thîm Plismona Bro Llanbedr Pont Steffan.