17 Chw 2014

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Davies: “Roedd hwn yn ymchwiliad anarferol ac estynedig a gynhaliwyd yn dilyn pryderon a godwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn perthynas â lleoliad Mr Geoffrey Howard Sturdey. Yna, fel sefydliad, gweithiom yn agos â’r Adran Gwaith a Phensiynau i gynnal ymchwiliad manwl. Darganfuwyd corff Mr Sturdey yn nhir ei gartref anghysbell ar 17 Mehefin 2013.
“Yn dilyn ymchwiliad proffesiynol a manwl a gwaith ar y cyd â GEG, cyhuddwyd Boqer-OreAdie, Ladan Rebekah Sturdey, Hazel Adie a Karmel Adie o gynllwynio i atal claddu corff marw’n gyfreithiol a gweddus, a thwyll. Oherwydd maint y dystiolaeth a gyflwynwyd yn dilyn ymchwiliad trylwyr a chymhleth, plediodd Boqer-OreAdie, Ladan Rebakah Sturdey a Hazel Adie yn euog i gynllwynio i atal claddu corff marw’n gyfreithiol a gweddus, a 4 achos o dwyll yn Llys y Goron Abertawe ym mis Rhagfyr 2013. Heddiw, mae Boqer-ore Adie wedi’i dedfrydu i 20 mis o garchar am gladdu anghyfreithlon, ac 20 is o garchar am dwyll, sy’n ddedfrydau cyfredol. Dedfrydwyd Rebekah Ladan Sturdey i 20 mis o garchar am gladdu anghyfreithlon, ac 20 is o garchar am dwyll, sy’n ddedfrydau cyfredol. Rhoddwyd credyd o 25% i’r ddwy am bledio’n euog. Rhoddwyd dedfryd ohiriedig o 12 mis i Karmel Adie am y claddu anghyfreithlon, ac fe’i gorchmynnwyd i gyflawni 150 awr o waith di-dâl. Mae hyn yn dangos na fydd pobl yn mynd heb gosb yn ein cymdeithas am gladdu unigolyn marw’n anghyfreithlon ac yna’n elwa drwy barhau i hawlio budd-daliadau neu arian yr unigolyn hwnnw. Mae cais Deddf Enillion Troseddau hefyd yn cael ei ddilyn mewn perthynas â’r achos hwn.  
“Rydym wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i deulu Mr Sturdey drwy gydol yr ymchwiliad, ac rydym yn gobeithio y bydd dedfryd heddiw’n rhoi rhyw fath o gysur iddynt ac yn eu galluogi i ddechrau symud ymlaen.”