02 Rhag 2013

Bydd lladron yn chwilio am dargedau hawdd adeg y Nadolig, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i fodurwyr beidio â gwneud eu hunain yn opsiwn deniadol. 
“Rwy’n gofyn i fodurwyr gofio cloi eu ceir,” meddai’r Arolygydd Neil Jones. “Peidiwch â’u gadael heb eu cloi pan nad oes ganddynt ofalydd. 
“A pheidiwch â gadael eitemau gwerthfawr mewn golwg yn eich cerbydau. Os ydych allan yn siopa Nadolig, peidiwch â gadael anrhegion mewn golwg. Yn hytrach, clowch nhw yn y bŵt. Bydd lladron yn chwilio am darged hawdd – gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n un ohonyn nhw. 
“Yn olaf, meddyliwch am barcio mewn ardaloedd sydd wedi’u goleuo’n dda ac osgowch ardaloedd diarffordd neu ardaloedd sydd heb eu goleuo’n dda. Trwy ddilyn y camau syml hyn, gobeithio y cewch Nadolig llawen a di-drosedd.” 
Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd adeg y Nadolig, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys