22 Tach 2013

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i olchwr pwysedd gael ei ddwyn o gae rhwng City Lane a Wern Lane yn Sarn. Disgrifir y golchwr pwysedd fel un sydd  â ffrâm ddu gyda 2 olwyn ac injan Honda coch a gwyn.
Credir bod y lladrad wedi digwydd rhwng 15 Hydref a 15 Tachwedd. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu'r Drenewydd ar 101.