28 Tach 2013

Mae Heddlu Dyfed-Powys, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, wedi sicrhau gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol troseddol yn erbyn dynes 54 oed o Lanelli.

Ymddangosodd Kim Allison o Heol Dinbych, Llanelli o flaen Llys Ynadon Llanelli ddydd Iau 14 Tachwedd.

Cyhoeddwyd Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Troseddol iddi â’r amodau canlynol – peidio â chamddefnyddio systemau 999 nag 101 ar wahân i amgylchiadau lle y mae diogelwch personol mewn perygl neu phan mae gwir angen gwasanaethau brys arni.

“Ni ddylai unrhyw un sy’n dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ddioddef yn dawel, a byddwn yn annog unrhyw un i riportio ymddygiad o’r fath i’r heddlu”, meddai’r Arolygydd cymunedau a phartneriaethau, Alun Samuel. “Roedd y Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Troseddol hwn yn ganlyniad galwadau ffôn mynych yn cael eu gwneud gan yr unigolyn i’r gwasanaethau brys, gyda dros 70 galwad yn cael eu gwneud rhwng Ionawr a Medi 2013.

“Rydyn ni a chydlynydd ymddygiad gwrthgymdeithasol y cyngor wedi gweithio gyda’n gilydd i baratoi’r cais, ac rydym yn falch fod hyn wedi bod yn llwyddiannus yn y llys.

“Bydd y Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Troseddol yn berthnasol am gyfnod o bum mlynedd, gyda phŵer arestio os yw’r amodau’n cael eu torri. Mae hyn yn dangos gwaith partneriaeth da rhwng y ddau sefydliad. Rydym nawr yn obeithiol y bydd hyn yn mynd i’r afael ag ymddygiad yr unigolyn, ac yn gwella ansawdd bywyd cymdogion a’r ardal gyfagos.”