28 Ebr 2017

Ymddangosodd Gordon Fleming, 66 oed, o flaen Llys Ynadon Aberystwyth ar Ddydd Mawrth, Ebrill 25, a phlediodd yn euog i droseddau rhywiol yn erbyn plant a gyflwynwyd yn ardal Powys yn y 1970au. Mae e ‘n cael ei gadw ar remand nes bydd yn ymddangos eto yn y llys,  sydd wedi ‘i drefnu ar gyfer Dydd Mawrth, Mai 9, yn Llys y Goron, Abertawe.