27 Ebr 2017

Mae staff a swyddogion heddlu’r Trallwng wedi dychwelyd i’r orsaf yn dilyn gwaith gwella.

Roedd yr orsaf wedi bod ar gau ers 9 Ionawr 2017, ac mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn gweithio o’r orsaf frigâd dân gerllaw.

Dywedodd yr Arolygydd Jonathan Tatton

“Mae’r lefel buddsoddiad hwn yng ngorsaf heddlu’r Trallwng yn dangos yn glir ein hymrwymiad tuag at gadw canolfan blismona leol yn y dref a’n hawydd i sicrhau bod ein cyfleusterau yn addas i’w defnyddio’n weithredol yn y dyfodol. Bydd yn gartref i nifer o swyddogion a staff heddlu a fydd, gyda’i gilydd, yn parhau i gadw’r cyhoedd yn ddiogel. Bydd y gwaith hwn yn sicrhau ein bod ni’n medru cynnig y safonau gwasanaeth uchaf i’n cymunedau yn y Trallwng.”

27.04.17