25 Tach 2013

Ar 23 Tachwedd 2013, gweithredodd swyddogion gwarant dan y ddeddf camddefnyddio cyffuriau mewn cyfeiriad yn y Drenewydd. Arestiwyd y deiliaid, sef dynes 18 oed a dyn 23 oed, ar amheuaeth o feddu ar gyffur reoledig gyda’r bwriad o werthu.
Maent wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.