17 Rhag 2013

Gweithredwyd gwarant gyffuriau mewn fflat ar Stryd y Deml, Llandrindod, yn ystod y penwythnos. Arestiwyd dyn 28 oed ar amheuaeth o feddu gyda’r bwriad o werthu.
Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.