21 Tach 2013

Mae’r cynllun Gwarchod Ffermydd sydd wedi bod yn gweithredu yn Llanfyllin a’r Trallwng yn chwilio am aelodau newydd.
Ar hyn o bryd, mae gan y cynllun 185 o aelodau, ac mae’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Heddlu Dyfed-Powys ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru.
Mae’r cynllun yn anfon hysbysiadau a negeseuon testun at aelodau i’w cynghori ynghylch unrhyw weithgarwch amheus, sy’n ymwneud yn bennaf â phobl a cherbydau, hysbysu aelodau am droseddau yn eu hardal, a rhoi cyngor atal trosedd perthnasol. 
Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn agored i ffermydd yn unig, ac nid oes tâl ar gyfer ymaelodi. 
Gall unrhyw un sydd eisiau ymuno â’r cynllun gysylltu â PCSO Gary Gwilt 8054 yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng drwy alw 101 neu drwy anfon e-bost at gary.gwilt@dyfed-powys.pnn.police.uk 
Fel arall, galwch Steve Kenyon o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru (swyddfa’r Trallwng) ar 01938 552272 neu anfonwch e-bost at steve_kenyon@nfumutual.co.uk