11 Tach 2013

Mae swyddogion Tîm Plismona Bro Ystradgynlais wedi cychwyn gwasanaethau ysgol Gwobrau’r Cawr Cwsg ar gyfer y flwyddyn ysgol eleni gyda thema sy’n seiliedig ar Galan Gaeaf/Tân Gwyllt.

Gofynnwyd i’r plant ysgol ddylunio poster ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân gwyllt yn yr ysgol. Yna, cafodd y posteri eu beirniadu gan y Cynghorydd Tref lleol Sue McNicholas a’r Arolygydd Matt Scrace a dewiswyd pedwar plentyn o bob ysgol i dderbyn tystysgrif gyflawniad a bagiaid o wobrau a roddwyd drwy garedigrwydd Tesco Ystradgynlais. Mae Tesco Ystradgynlais wedi bod yn ddigon caredig i gefnogi’r cynllun drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf.

Mae Martin Harwood, rheolwr yr archfarchnad yn Ystradgynlais, wedi dweud wrth gefnogi’r cynllun, “Mae’n wych gweld, pan fydd y gymuned gyfan yn dod at ei gilydd, gall pethau mawr ddigwydd; heb gefnogaeth pawb, ‘fyddwn ni byth yn cael effaith ar gymaint o bobol. Ein dyfodol yw plant heddiw – rydyn ni i gyd yn ymroddedig i sicrhau mai un disglair fydd e.”

Rhoddodd Bethan Gill a Julian Austin o’r gwasanaeth tân sgwrs am ddiogelwch tân gwyllt i’r plant ym mhob gwasanaeth, ar y cyd â Sarjant Hall o Heddlu De Cymru cyn i’r gwobrau gael eu cyflwyno i’r plant. 

Yn ôl PCSO Becky Templeton: “Mae’n wych cydweithio a’r gymuned ac asiantaethau partneriaeth i dynnu sylw at ddiogelwch ar adeg mor bwysig yn y flwyddyn. Mae’n bwysig ein bod yn taenu’r neges drwy’r gymuned, er mai pethau i’w mwynhau yw tân gwyllt, dylid eu defnyddio’n gall. Y ffordd fwyaf diogel o fwynhau tân gwyllt yw ymweld ag arddangosfeydd wedi’u trefnu o gwmpas yr ardal”.

Bydd y posteri arobryn bellach ar ddangos yn Tesco Ystradgynlais am y mis nesaf i daenu’r neges drwy’r gymuned a thynnu sylw at ddiogelwch ar adeg noson Guto Ffowc.