18 Meh 2014

O ganlyniad i gudd-wybodaeth a dderbyniwyd gan y gymuned dros y misoedd diweddaf, gweithredwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn eiddo yng Nghwrt Tarrell, Aberhonddu ar ddydd Gwener 13 Mehefin.

Arestiwyd dyn 19 oed, ac yn ddiweddarach, fe’i cyhuddwyd o feddu ar gyffur dosbarth B, sef canabis. Mae e wedi’i ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos yn Llys Aberhonddu ar 10 Gorffennaf. 

Arestiwyd dynes 25 oed ar amheuaeth o feddu ar gyffuriau, ac fe’i rhyddhawyd ar fechnïaeth tra bod yr heddlu’n cynnal ymholiadau.

Dywedodd PC Cheryl Rudge o Dîm Plismona Bro Aberhonddu:

“Rydym yn diolch i’r trigolion lleol am eu cefnogaeth yn ystod y cam gweithredu hwn. Rydym yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth neu bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio cyffuriau i gysylltu â ni, ac yn sicrhau pawb y gweithredir ar wybodaeth o’r fath. Mae mynd i’r afael a chyffuriau’n flaenoriaeth ac ni fydd yn cael ei oddef. Rydym yn gweithredu’n gadarnhaol er mwyn aflonyddu ar gyflenwi a defnyddio sylweddau o’r fath.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â’r heddlu ar 101, neu Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800 555111.