04 Rhag 2013

Gweithredodd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn cyfeiriad ym Maescader, Pencader, Sir Gaerfyrddin ar 28 Tachwedd 2013. Roedd hyn mewn ymateb i gwynion a phryderon a godwyd gan drigolion lleol. Cafwyd hyd i ganabis ym meddiant dyn a menyw yn eu hugeiniau. Rhoddwyd hysbysiadau cosb benodedig a rhybuddion canabis iddynt.